Så använder Svevac cookies.
Viktiga meddelanden
Pneumokockvaccination för riskgrupp
Från 1:a december 2022 är det obligatorisk att rapportera pneumokockvaccinationer för patienter som tillhör en riskgrupp och patienter som fyller 75 år (gäller från det år personen fyller 75) till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Se följande sida för hantering i Svevac - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIS/pages/2991947777/Releaseinformation+2022-11-29
Svevac stängs vid årsskiftet!
Tjänsten Svevac kommer att stängas för allmänt bruk 2022-12-31. Kontrollera att er organisation har ett annat system för att registrera vaccinationer även i fortsättningen. För mer information om framtida vaccinationsregistrering kontakta verksamhetsansvarig person inom er organisation. Ytterligare beskrivning av avvecklingen av Svevac finns här: https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/svevac/

För användare i Västra Götalandsregionen (VGR) finns regional information efter inloggning.