Så använder Svevac cookies.
Viktigt meddelande
Svevac stängs vid årsskiftet
Tjänsten Svevac kommer att stängas för allmänt bruk 2022-12-31. Vänligen kontrollera att er organisation har ett annat system för att registrera vaccinationer i fortsättningen. För mer information om när er organisation ska sluta använda Svevac kontakta verksamhetsansvarig person inom er organisation. Ytterligare beskrivning av avvecklingen av Svevac finns här: https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/svevac/