Viktigt meddelande
Svevac stängs vid årsskiftet
Tjänsten Svevac är under avveckling och kommer att stängas för allmänt bruk inom kort. För mer information om när er organisation ska sluta använda Svevac kontakta verksamhetsansvarig person inom er organisation. Ytterligare beskrivning av avvecklingen av Svevac finns här: https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/svevac/